weganan di antes (i awor)

                pele

                wega di ninichi, wega di malbu

                keke

                kore ku palu den kalbas

                wega di trom

                hila trom

                traha brel di solo di pida glas

                wega di gai pilon

                stinki