strategianan di sobrebibi di mata

Den naturalesa ta konta e lei di esun mas fuerte: e individuo mas fuerte ta keda, esun mas suak ta muri.
Pa motibu di esaki i fayonan den e DNA e kriaturanan di awendia a forma. Asina e matanan na Kòrsou a desaroyá  diferente strategia pa defensa:

- sumpiña
- marga                                mata ku ta marga manera flaira
- venenu                               matanan venenoso manera guyaba baster, mansaliña
- wanta salu (kaminda otro mata no por)   palu di mangel, banan'i ref
- krese masha lihé, kubri otro mata          korona de la bírgen, kabuya di makutu

 

Strategianan pa maneha awa:

- wanta awa                                          tur tipo di datu, wabi (den sumpiña), sentebibu, sia
- rais largu                                           apeldam, koko, korona de la bírgen etc.
- pèrdè blachi                                       sia
- no tin blachi mes                                 datunan
- forma balchi òf batata bou di tera       batata di porko, batata di djuku
- traha masha hopi simia, e simianan ta wanta e sekura.               chimichimi
- tin un kos manera kabei riba e blachinan.

 

Awa ta esensial pa e matanan na Kòrsou. E matanan mas adaptá so ta sobrebibí den naturalesa di Kòrsou. Un di e strategianan ta pa tin un tipo di kabei fini riba e blachi. E kos, tin biaha manera felpa, por tin dos efekto. E ta kria un kapa fini di airu ku no tin konvekshon, ku no ta move. Esaki ta limita e evaporashon. Tambe e kabeinan por tin un tarea pa fria e blachi. E kayente ta fluha via e kabei sali bai.

 

Parti abou di blachinan tin aperturanan chikí (stomata) pa e gas di dioksido di karbon (CO2) drenta den e blachi i oksígeno por sali. Den e produkshon di suku e mata ta traha un ekseso di oksígeno i esaki tin ku sali for di dje.
Pa evitá evaporashon e burakunan ta habri mainta i sera ora e solo bira mas fuerte. Matanan tropikal di áreanan aride (seku) ta adaptá, nan por tuma mas dioksigeno di karbon mainta i por warda esaki den nan blachi pa despues.