reptilnan di Krsou
                        
 
              yuana   
Iguana iguana

                                              

                             

Hende ta yag riba dje pa traha spi. E webunan tambe ta dushi i por kome nan kur tambe.
E yuananan den mansalia no ta bon pa kome.

Un konosido jagdo di yuana na Soto a topa diferente biaha un yuana ku un kolebra huntu den un buraku, por ta ku ta bentahoso pa nan ta huntu.

Ora un yuana mordebu e no ta los fsil pasombra e djentenan fini ta mustra paden di su boka.

E machunan ta distingi for di e hembranan dor di e spi
anan riba lomba ta mas largu i e ta sakudi kabes pa e impone otro machu i hembra.


Un konos di mi, lanta na Monte Carmelo, ta konta ku, ora e yag yuana e ta haa nan skond, tapa, ku santu. E ta haa nan pa ku tin buraku chik den santu pa hala rosea. E lug ta na e bich di e lago di breu.

Ora un yuana kai e ta blas su kurpa (pa e kai menos duru).

                    

                                                       

 

   

 

 

 

   
   

 

 

foto Loek heijst 2

foto Juan Carlos Villarreal

foto Robert Cijntje

Marla Schotborgh

potrt Loek Heijst 3
 

potrt Eva Filipowicz

potrt Sergi Lyon Picas

 

potrt Loek Heijst 4
   
   
   

 

 

E yuana ta masha komun na Krsou. E ta un herbivor i ta kome hopi flor i blachi.
Nan ta subi datu i palu i ta laga nan mes kai den kaso di peliger. Banda di dam f laman e yuana ta bula den awa skonde. Nan ta landa masha bon i por keda sigur un 20 mint bou di awa.

Nan ta traha un hl pa skonde.

E hembra ta pone su webunan bou di tera.

E shilpnan ta sali despues e prom waserunan duru. Ora bos ta grita na ougsts ta bisa ku e yuananan ta nanse. E yunan ta nanse den e temporada pasombra despues di e waseru hopi mata ta nanse ku ta un bon fuente di kuminda. Un yuana tin hopi diente chiki pa e por ranka pida blachi, e no por mula e blachinan ku su diente no.
Sigun literatura e shil
pnan ta kome pupu di otro yuana pa nan haa e bakterinan ku e mester den su tripa pa e por a digesti e matanan.


Kon ta
preven yuana kome bo
matanan den kunuku.    
                   

 

     

 

 

                           kaku                       Anolis lineatus

 

E kaku ta sumamente komun. Ta kasi tur palu tin un of mas.
E machu ta defende su teritorio i ta atverti ku su lel hel bou di su garganta.

E kaku ta uniko pa Korsou. Kada isla den karibe tin su mes sorto di kaku.

Bo por yega hopi serka di nan pasombra e ta konfia riba su kolo di kamuflazje, e ta kere ku bo no ta mir'.

Un kaku ta kom insektonan i otro bestia chikitu.
E ta kome asta abea i maribomba.

    
                       Un kaku ku ta kask
   
                             potrt Marla Schotborgh                                    

                             potrt curtys Virginie

       
                                           
      Un kaku ta bringa ku su imgen den spil.
   
       

                                                 

                                               blbl,  lagadishi         Cnemidophorus murinus murinus

Di e tipo aki un muh por kambia bira machu.
Nan ta kome mata i bestia. Asta yiu raton i nan mes yiu. Nan ta mas aktif entre 10 te 13 or.
E hembra ta pone tiki webu i webu grandi. Probablemente e yiu tin mas chns di sobrebibi ora e ta mas grandi. Probablemente ta e adultonan ta e
menasa mas grandi pa esnan chik. Densidat di e poblashon por ta haltu. Machu adulto ta domin un teritorio. Nan ta bringa ku otro.
Un machu mas chik por ta mal mutil. Esaki por ta e motibu ku nan ta kambia sekso. Un hembra ta kore mnos risiko ku un machu, dus
ta kumbini di ta muh ora ta chiki.
 

potrt Eva filipowicz

 
     
             

 

 

 

 

 

                                         kolebra             Liophis triscalis

                                                   

E kolebra di Korsou no ta hasi bo nada. E no ta ni purba di morde, kontrali, e ta hui bai.
Kolebranan ta kome lagadishi i sapu. Nan ta un bestia diurno, e ta aktivo den dia.

Tin biaha na ta hole hopi stinki. Por ta ku esaki ta un sistema di defensa.

Nan ta landa masha bon.

 

 
     

 

 


Un kolebra den un pieda den binnenwater na Santa Cruz.
E a bek drenta den e hl, maske ola ta pasa riba e pieda e no a sali.
   

 

 

                                                        bichi di dos kabes

                                                        link

 


                                                        kolebra di mespel              Gymnopthalmus lineatus
 

       
             
             

                                                        otro: