plantamentu / agrikultura

    

 

     
 vitamina artifisial      
tipo di mata i pests    
aquaponics    
     
eroshon    
kon ta kore ku konenchi i porko    
bodogo    
kmpst