Pinda

            E tera mester ta los, manera santu. Ta e flor ta bai abou, bora den tera i ta forma den un bonchi, e pinda.
            Kier men no ta e rais ta karga e bonchinan.
            Ora e mata ta krese mester limpie di yerba i tambe trahé. Traha pinda ke men ku bo ta los e tera ront di dje.
            Tambe ta mihon e ramanan drumi plat i no subi.

            Na su raís e tin bolumbonchinan kaminda e ta tene bacterianan ku ta yuda e mata pa mara nitrógeno di den
            hairu na moda ku e bira un vitamina pa e mata.

            Antes ta koba e pindanan di mas paden di e mata pa no mata e mata pa e sigui forma mas pinda.

 

            Pestu:   Tin biaha djaka ta saka e pindanan.

                        Tin biaha un mata ta muri su so. Si nan ta chiki ahinda por fura e kamindanan bashi.

 

 
         

        importante !!!!        No warda pinda den un kos sera manera saku. E beskein ku e kaska por kria ta altamente venenoso
                                          i por kousa kanser. E venenu yama aflatoxine.
                                          Riba e blachi di Wikipedia na Engles e ta spliká mas amplio.