Guttiferae

 

Clusia rosea                    tam machu

 E palu di clusia ta prefera un ambiente di baranka i seru eleva.
 E ta manda rais for di su ramanan stret abou.
 Na Banda Bou e palu akÝ ta krese na parke Krist˛f, na Ascension i Rif-St Marie.

           
             
 

 

                     

             
             
             
Guttiferae             Clusia rosea                 BandaBou

 

                                        Guttiferae

 

Clusia rosea                    tam machu

 E palu di clusia ta prefera un ambiente di baranka i seru eleva.
 E ta manda rais for di su ramanan stret abou.
 Na Banda Bou e palu akÝ ta krese na parke Krist˛f, na Ascension i Rif-St Marie.