Asclepiadaceae                

      
                        Asclepias curassavica                   baki ku skÚter          

                                           
                             Awendia e mata akŪ ta plama for di kura di kas. Ta pusibel si ku Šntes e
                             ta un mata salbahe.
                             Su nÚmber na latino ta referŪ na KÚrsou.


                       
                            Calotropis procera                    katuna di seda            

                                                   

 

                            Katuna di seda ta originalmente di Afrika. E mata ta prefera tereno habri manera kunuku.
                            E bichi di e barbulete monarka ta kome e blachinan di katuna di seda.

              

                               Cryptostegia grandiflora            palu di lechi           

                                                                       

                            E mata ta introdusi pa hende i a plama te bira un pŤstu.
                            Esaki ta un ehempel di un mata invasivo.

             

                               Cynanchum albiflorum           mari di palu             

               

 

                              Cynanchum boldinghii          mari di palu       

 

                             Matelea rubra                          maripampun     

                                               

                                     Por kome e fruta.